Metody płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  Sygnis Spółka Akcyjna
  Al. Grunwaldzka 472
  80-309 Gdańsk
  NIP: 9571029651
  KRS: 0000393095
  REGON: 220906517
  BANK/ NR KONTA: 29 1140 1010 0000 3405 1500 1002 mBank S.A.

Formy dostawy

Staramy się, aby Twoje zamówienie wyruszyło w drogę najszybciej jak to tylko możliwe.
Na stronach poszczególnych produktów znajdziesz informację w jakim terminie będzie realizowana wysyłka:
– 24h od momentu zaksięgowania płatności
– do 7 dni od momentu zaksięgowania płatności

Wszystkie przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszt dostawy:
– filamenty, materiały i akcesoria do 20kg: 19,00 PLN
– sprzęty typu drukarki 3D do 20kg: 30,00 PLN
– zamówienia pomiędzy 20-40kg: 100,00 PLN
– zamówienia powyżej 40kg: 250 PLN

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Tel: +48 571 804 477
Pracujemy w godzinach 8:00 – 16:00.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy
14 dni od dnia dostarczenia konsumentowi towaru lub jego ostatniej części.

Koszt zwrotu Towaru
Koszt zwrotu zależy od wybranej przez klienta formy dostawy.

Adres do zwrotu Towaru
Sygnis S.A.
Muszkieterów 15A,
02-273 Warszawa

Formularz zwrotu Towaru
Pobierz plik pdf: Formularz zwrotu Towaru

Warunki odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży towaru 

§1.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z uwzględnieniem następujących wyjątków :

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§2

W celu skutecznego odstąpienia od umowy należy dostarczyć Sprzedającemu podpisany oryginał oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pocztowo albo osobiście u Sprzedającego), wraz z dowodem zakupu oraz gwarancją, gdy ta została wydana podczas zakupu.

W przypadku przesłania Sprzedającemu skanu odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek dostarczenia Sprzedającemu (pocztą lub osobiście) oryginału odstąpienia od umowy wraz z dowodem zakupu oraz gwarancją, gdy ta została wydana podczas zakupu.

§3

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a  Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

§4

Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była  konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała  poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru.

Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go  otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). Do zwracanego  Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki  użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zwracany towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w  celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza  zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Jeżeli zapakowanie Towaru w oryginalne opakowanie nie jest możliwe, należy odpowiednio zabezpieczyć Towar w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.  Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego  Towar jest zwracany.

§5

Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i poniesionych przez Konsumenta  kosztów dostawy zwracanych Towarów zostanie dokonany w terminie czternastu (14)  dni od daty pozytywnego rozpatrzenia pisma odstąpienia od umowy.

W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego – niezależnie  od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy  może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej.

§6

Sprzedający rozpatrzy pismo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

§7

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w  przypadku sprzedaży

 1. dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych  dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez  Kupującego;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od  umowy;
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt: serwis@sygnis.pl.

Reklamacje

Przed przyjęciem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie kurierskim. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i nie przyjmować paczki. 

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem produkt należy oddać do Sprzedającego osobiście lub wysyłając na adres podany na  dowodzie zakupu. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od jej zgłoszenia. 

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji produkt zostanie naprawiony albo przesłany zostanie nowy produkt albo środki zostaną zwrócone. 

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, otrzymasz w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz zwrot reklamowanego produktu.

Warunki zgłoszenia reklamacji: 

W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić: 

 • dowód zakupu produktu; 
 • ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (w przypadku reklamacji z tytułu  gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie); 
 • szczegóły reklamacji (opis reklamowanego produktu, datę reklamacji , okoliczności uzasadniające reklamację, dane kontaktowe, adres zwrotny oraz numer konta) 
 • reklamowany produkt. 

Zakupiony produkt powinien posiadać: 

 • dowód zakupu
 • instrukcję
 • kartę gwarancyjną (jeżeli produkt jest wyposażony w taką kartę). 

Prosimy o zachowanie ww. dokumentów na wypadek reklamacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: serwis@sygnis.pl

W dniach 08.06 - 09.06.23
sklep będzie nieczynny.
Wszystkie zamówienia z tego okresu
zostaną zrealizowane 12.06.23
Przepraszamy za utrudnienia.
W dniach 29.05 - 02.06 przebywamy
na targach ITM Europe, z tego względu
kontakt z nami może być ograniczony.
Za utrudnienia przepraszamy.
W dniach 18-22.03.2024 jesteśmy obecni na targach Dni Druku 3D. W związku z tym kontakt
z nami będzie ograniczony, a przetwarzanie zamówień może ulec opóźnieniu.
Przepraszamy za utrudnienia.
W okresie 25.12.2023-01.01.2024
ze względu na okres świąteczny
możliwe są opóźnienia w dostawach.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!